Šiltinimas

Šiltiname pastatus vokiškomis termoputomis TERMOPOR. Ši šiluminės izoliacijos medžiaga, remiantis ETB,  priskiariama ES B2 staybinių medžiagų klasei.

cheap jerseys china wholesale nfl jerseys Personalized NFL Jerseys wholesale nfl jerseys on sale cheap nfl jerseys replica

Termoputa TERMOPOR naudojama pastatų, turinčių ne mažesnį kaip 2 cm oro tarpą, šiltinimui. Gali būti naudojama tiek naujai statomų, tiek ir senos statybos (t.t. apmūrytų medinių) pastatų sienų šiltinimui, įskaitant sienas, kurių šiluminė izoliacija yra sukritusi ar sudūlėjusi.

Apšiltinimo mišinys, naudojant specialią technologiją ir įrangą, išputinamas ir virsta plastiška, pusiautakia puta. Dėl šių savybių ji hermetiškai užpildo visus plyšius, įdubimus ir sukietėja, visiškai priimdama struktūros formą. Itin svarbi šios  putos savybė yra ta, kad šviežiai pagaminta puta tvirtai jungiasi prie sukietėjusios ar net visai išdžiūvusios.

Šios termoputos – tai ekologiška medžiaga, nuodugniai ištirta Miuncheno ŠTI. Ši medžiaga nesiplečia, neišbrinksta, ir nelimpa. Ji yra ypač pralaidi garams, „kvėpuojanti“ ir hidrofobiška (nesąveikaujanti su vandeniu), turi puikią garso izoliacijos kokybę, nedegi, nelaša, neišskiria nuodingų dujų.

Produkto atitikties deklaravimui taikoma 4 schema pagal STR 1.03.02.:2002.
Puta atitinka šiuos fizikinius rodiklius:

    Sausos putos tankis- 12-15 kg/m3;
    Šilumos laidumo koeficientas λ- 0,033 W/m.K;
    Stipris gniuždant- 0,03 MPa;
    Drėgmės įgertis kai santykinė oro drėgmė 100% – 0.03 tūrio %;
    Degumas- neužsiliepsnoja;
    Oro garsų absorvavimas apytiksliai – 1,5 dB/cm putų stiprio;
    Atspari bakterijoms ir pelėsiams.

Kiekvienai siuntai gamintojas atlieka kontrolinius laboratorinius tyrimus.

Kiekvienam apšiltintam objektui išduodama atitikties deklaracija.

Sienų šiluminė varža, apšiltinus pastatą termoputa, padidėja, prikalusomai nuo oro tarpo, išsamiau lentelėje. Platesnę informaciją galite parsisiųsti „resikona_aprasymas“ dokumente.

Įmonę konsultuoja nepriklausomi ekspertai, teikiantys konsultacines paslaugas ne maisto produktų saugos, kokybės, atitikties vertinimo ir deklaravimo, įteisinimo Europos sąjungoje ir Lietuvoje, standartų taikymo, klausimais.